Recordatorio das datas de entrega de notas.

Para máis información consultar .

 

EDUCACIÓN PRIMARIA (1º-6º)

  • PRIMEIRA 13 decembro 
  • SEGUNDA 13 marzo   
  • FINAL 19 xuño

 

EDUCACIÓN SECUNDARIA OBLIGATORIA E BACHARELATO